Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Ετικέτα:

ΣΙΤΙΣΗ

Σίτιση 420 επιπλέον φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ενημερώνουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα ότι ξεκίνησε η σίτιση 420 επιπλέον επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών, που πληρούσαν μεν τα κριτήρια για το δικαίωμα δωρεάν σίτισης αλλά...
loutrakiblog