Αλλαγή στην ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού για την κατασκευή των επτά Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Αλλαγή στην ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού που έχει να κάνει με την επιλογή του ανάδοχου κατασκευής των έργων [...]