Οι Άγιοι Θεόδωροι θα είναι ένα από τα σημεία εκτέλεσης εργασιών των ΣΜΑ

Άγονος κατέστη ο διαγωνισμός για τα 7 έργα μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, χωρίς την ανάδειξη αναδόχου, καθώς δεν παρελήφθησαν προσφορές [...]