Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Κορίνθου – Λουτρακίου σε δημόσια διαβούλευση

“Για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει έναν νέο στόχο πολιτικής για «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους [...]