Πρόγραμμα «Θητεία-Ευκαιρία»: Τι θα παρέχει στους νέους κατά τη στρατιωτική τους θητεία

Μέσω του προγράμματος "Θητεία-Ευκαιρία" φιλοδοξούμε -με την απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων- να καταστεί η θητεία περισότερο ελκυστική και να συμβάλλουμε στην [...]