Σχέδια βόμβα για συγχωνεύσες ΔΕΥΑ – Θα συγχνευθεί σχεδόν το 90%

Μεγαλύτερες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και κατάργηση δεκάδων Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δια της μεθόδου της συγχώνευσης περιλαμβάνει το [...]