Κόρινθος: Πρόσκληση για εκλογή εκπροσώπου των επιχειρηματιών της εστίασης για συγκρότηση επιτροπής

Στα πλαίσια της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπου των επιχειρηματιών της εστίασης, καλούνται [...]