Δράσεις στήριξης και ενσωμάτωσης των συμπολιτών με αναπηρία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οι δράσεις στήριξης και ενσωμάτωσης των συμπολιτών μας με αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που [...]