Σύμβαση εργασίας: Ποιες αλλαγές στους όρους θεωρούνται βλαπτική μεταβολή

Οι αλλαγές των όρων εργασίας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, συνιστά βλαπτική μεταβολή και δημιουργεί δικαίωμα νόμιμης αποζημίωσης [...]