ΚΑΠ: Οι τελευταίες παρεμβάσεις για τα οικολογικά σχήματα – Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο

Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων στη νέα προγραμματική περίοδο της νέας ΚΑΠ με την δημοσίευση [...]