Οι βασικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νέες αποφάσεις για διάφορα έργα πήρε κατά τη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μερικές απ’ αυτές ήταν [...]