Βενετικά Σχέδια του Ισθμού κατά τη Β’ Βενετοκρατία (1687-1715)

In tale deplorabile costitutione unita dal magistrato tutta l’ applicatione possibile versuromo li primi ogetti nell’ istitutione delle camere, ne’ quali l’ havessero ad [...]