Μουσείο Ακρόπολης: Ανακοίνωση για τον Βρετανό Πρωθυπουργό

«Πολιτισμός δεν είναι μόνον οι αρχαιότητες και τα έργα Τέχνης. Πολιτισμός είναι και οι σχέσεις και οι συμπεριφορές των ανθρώπων» [...]