Αλλάζουν τα πάντα για την υπεραλίευση με τελεσίγραφο Ευρώπης

Σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με επικαιροποιημένους κανόνες για την πρόληψη της υπεραλίευσης κατέληξε το Συμβούλιο των [...]