Περιφέρεια Πελοποννήσου: Εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 20 Ιουνίου η διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση [...]