ΕΦΚΑ: Νέα εφαρμογή θα υπολογίζει το χρόνο και το ύψος της σύνταξης

Ολική ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΦΚΑ, με τρόπο ώστε μέσω μιας και μόνο να μπορεί κανείς να μάξει πότε και [...]