Οι τεχνικές υπηρεσίες «στενάζουν» από την υποστελέχωση και την υποβάθμιση

Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών επιτελούν ένα ιδιαίτερο έργο στην συντήρηση των οδών, στην ένταξη [...]