Στο ΦΕΚ οι αλλαγές στα υπουργεία, στις γενικές και ειδικές γραμματείες και στους εποπτευόμενους φορείς

Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τη σύσταση υπουργείου, τη μετονομασία υπουργείων, καθώς και τη σύσταση, την κατάργηση και τη μετονομασία γενικών και [...]