Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Κορινθίων, Δημήτρης Μπίτζιος, ενημερώνει ότι θα γίνει επικόλληση πινακίδων στους κάδους που θα απαγορεύει την ρίψη μπάζων, βαρέων αντικειμένων, κλαδιών και μη αστικών απορριμμάτων εκτός κάδου. Κάθε παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο έως και 1000€.