Στην τοποθέτησή του, Κώστας Λογοθέτης, επικεφαλής του συνδυασμού ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που έλαβε χώρα την 1η Φεβρουαρίου 2021 με τηλεδιάσκεψη, αναφέρθηκε: