Απαντήσεις για τους αγώνες ΣΠΕΤΣΑΘΛΟΝ και το ντόρο που δημιουργήθηκε γι’ αυτό το θέμα, με τοποθετήσεις σχεδόν όλων των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, έδωσε ο Αντιδήμαρχος κύριος Αναστάσιος Σακελλαρίου