Δεν έχουμε τη μελέτη του έργου. Δε μας τη δίνει ο ΟΣΕ. Ησυζήτηση για τον Προαστιακό.