Δήμαρχος: Θα κάνουμε ανακοπή του πλειστηριασμού της περιουσίας της Τουριστικής.