Πρωτοπαππά:κ. Καραπανάγο δεν κατανοούμε τις ενέργειές σας.