Καλά λένε ότι η θάλασσα είναι σαν τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι θυμωμένη και άγρια, μπορεί όμως να είναι ήρεμη…