Η εισήγηση του Αντιδήμαρχου Κώστα Παντελέου για το Τεχνικό Πρόγραμμα.