Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση του Κώστα Δήμου για τις απουσίες δημοτικού συμβούλου Δείτε περισσότε…