Ο Βασιλείου Δημήτρης, ξεκινώντας την τοποθέτηση του για την αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου, στάθηκε στο γεγονός ότι κανείς δεν είχε αναφερθεί μέχρι …