Δήμαρχος: Πρέπει να οριοθετήσουμε τα ρέματα των Αγίων Θεοδώρων.