Μαθήματα ποινικής δικονομίας παρέδωσε η Πρωτοπαππά τον Καραπανάγο.