Το ημερολόγιο έδειχνε 8 Απριλίου 2010, όταν ο παγκοσμίου φήμης, πρωταθλητής freestyle motocross Robbie Maddison, πραγματοποίησ…