Κόντη Κασσιανή: Διαφωνούμε με την εγκατάσταση μεταναστών στο δήμο μας.