Στην ενότητα Νέα από την περιφέρεια, το Δελτίο του Star Channel, παρουσιάζει μια Κορινθιακή επιχείρηση. Δείτε…