Κάτοικος του Καλαμακίου, καταγγέλει το δήμο ότι δεν έχει προβεί σε εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού σε…