Καραπανάγος: Δεν είναι εισαγγελέας η κ. Πρωτοπαππά, ούτε θα μας κάνει μαθήματα ποινικής δικονομίας.