Εικόνες που μόνο καλοκαίρι δεν θυμίζουν προκαλεί το ακραίο καιρικό φαινόμενο με το όνομα «Μέδουσα», το…