Λογοθέτης: Συζητάμε όλα τα σοβαρά θέματα στο τέλος, με προχειρότητα.