Με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία και την συμμετοχή 375 κολυμβητών και κολυμβητριών ολοκληρώθηκ…