Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, έτους 2009, προκειμένου να ενημερωθείτε και να τοποθετηθείτε σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
  
                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος