Ένας σύλλογος πρότυπο για την πόλης μας!Χίλια μπράβο από όλους μας στους εθελοντές του συλλόγου!