Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) την 5η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση επί της μελέτης Γ.Π.Σ. του άρθρου 4 του Ν. 2508/97 – Τροποποίηση ισχύοντος Γ.Π.Σ.

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος