Καταργούνται, μόνο για το Σάββατο 10 Ιουλίου, δρομολογίων στη γραμμή Κόρινθος – Άργος/Ναύπλιο – Τρίπολη, λόγω προγραμματισμένων δοκιμών βελτίωσης των χρόνων εκτέλεσής τους.
Συγκεκριμένα καταργούνται οι διαδρομές:
-424, 425 (Κόρινθος – Τρίπολη – Κόρινθος)
-426 (στη διαδρομή Κόρινθος – Άργος)
-1434, 1435 (Κόρινθος – Ναύπλιο – Κόρινθος)

Πηγή: Ναυτεμπορική