Αγαπητοί συνάδελφοι:

Με ευνοϊκούς όρους έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το ΙΚΑ οι επιχειρήσεις, καθώς τίθεται σε ισχύ μια νέα ρύθμιση χρεών. Μάλιστα, όσοι σπεύσουν το αμέσως επόμενο διάστημα να υπαχθούν στη ρύθμιση θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση.
Συγκεκριμένα, όσοι εργοδότες υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουν τη δυνατότητα:

1. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).

2. Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών -μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις-, με έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

Σημειώνεται πως, εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβληθεί μετά τις 15 Οκτωβρίου, τα ανωτέρω ποσοστά των εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20%, αντίστοιχα.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση χρεών περιλαμβάνεται στον ασφαλιστικό νόμο 3863/2010 (άρθρο 57).

Από το Γραφείο τύπου
Χρήστος Ντούσικος