Το ΗΒΗ Λουτράκι, μέχρι να καταλήξει στο μπουκάλι, φιλτράρεται κατά τη διαδρομή του στο βουνό, με φυσικό τρόπο από τα διάφορα πετρώματα, διαδικασία στην οποία οφείλεται η περιεκτικότητά του σε ιχνοστοιχεία, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο είναι το μαγνήσιο, το οποίο βοηθά τη λειτουργία της καρδιάς, των νεύρων και των μυών και αυξάνει το μεταβολισμό.
Στη συνέχεια εμφιαλώνεται στο Λουτράκι Κορινθίας. Το εργοστάσιο εμφιάλωσης του ΗΒΗ-Λουτράκι, είναι μια από τις μεγαλύτερες μονάδες εμφιάλωσης στην Ελλάδα. Η διαδικασία εμφιάλωσης του νερού είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και δεν περιλαμβάνει χημική ή μικροβιολογική επεξεργασία. Η εμφιάλωση του νερού ΗΒΗ-Λουτράκι υποβάλλεται σε όλα τα στάδιά της σε συνεχείς ελέγχους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 και του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης παραγωγικής διαδικασίας NSF INTERNATIONAL.

Πηγή: Waterlicious