Και λιγότερα και μικρότερα κτίσματα, δηλαδή, με προφανείς τις συνέπειες στην απασχόληση, ενώ ειδικά σε περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική Μακεδονία, η πτώση είναι 29% στις άδεις και 53% στην επιφάνεια αντιστοίχως.
Αλλά πέραν της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης..
..στην οικοδομή, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ανακοίνωσε μείωση της τάξης του 4,5% και στην βιομηχανική παραγωγή.
Σύμφωνα  με τα προσωρινά  στοιχεία  της  Ελληνικής  Στατιστικής  Αρχής, το Μάιο το μέγεθος της συνολικής   Οικοδομικής  Δραστηριότητας μετρούμενο  με βάση τις εκδοθείσες  οικοδομικές  άδειες,  ανήλθε σε 4.134 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 776,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.826,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 12,4%  στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,6% στην επιφάνεια και κατά  22,0%  στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.            
Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 4.114 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 765,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.781,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά  11,8%  στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,3% στην επιφάνεια και κατά 19,9%  στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.   
Αντίστοιχα  το  μέγεθος  της  Δημόσιας  Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο 2010, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν  σε 11,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,4 χιλιάδες m3 όγκου. Το   ποσοστό  συμμετοχής της Δημόσιας  Οικοδομικής   Δραστηριότητας   στο  συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάιο 2010, είναι 1,6%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2009 έως τον Μάιο 2010, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 54.545 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12.122,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 44.516,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 11,0 % στον αριθμό των οικοδομικών  αδειών, κατά 20,3% στην επιφάνεια και κατά 24,3% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2008 – Μαΐου 2009.
πηγή: newsit