Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Άρχισε και επίσημα η προεκλογική περίοδος και οι υποψήφιοι δεν το ξέρουν

- Advertisement -

«Από τις 9 Αυγούστου άρχισε η προεκλογική περίοδος για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τουλάχιστον σε ότι αφορά την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων, όπως αναφέρει σε επείγουσα απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης.
Με την απόφασή του αυτή ο υπουργός, θέτει τα «επιτρέπεται» και «απαγορεύεται» του εκλογικού αγώνα, ως προς την προβολή των υποψηφίων και των συνδυασμών και τις ευθύνες που έχουν οι παρούσες διοικήσεις των δήμων να τα τηρήσουν. Όπως ο ίδιος αναφέρει ο αγώνας αυτός πρέπει να διεξαχθεί «αναλογικά και επί ίσοις όροις». Πίσω όμως από τα διαδικαστικά της διεξαγωγής του εκλογικού αγώνα, αποκαλύπτεται ότι οι συνδυασμοί υποψηφίων που θα λάβουν τη στήριξη κομμάτων, ευνοούνται (αναλόγως της εκλογικής δύναμης των κομμάτων) έναντι των ανεξάρτητων υποψηφίων που δεν στηρίζονται από κανένα κόμμα. Επίσης, ευνοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι ήταν επικεφαλής παράταξης και στο παρελθόν, ακόμη και εάν άλλαξαν παράταξη ή ονομασία. Από την άλλη, παρέχεται η δυνατότητα σε συνδυασμούς (που από την εμπειρία, είναι συνήθως ανεξάρτητοι ή μικρότεροι, εξωκοινοβουλευτικοί) ακόμη και εάν οι ίδιοι αγνοήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να οριστεί υποχρεωτικά από τους δήμους αναλογικά χώρος προβολής των θέσεών τους. Δεν μπορούν όμως να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις εν αγνοία του δήμου, όπως πολλοί από αυτούς, το συνηθίζουν.
Με την ισχύ και της παρούσας απόφασης αλλά και του νόμου για τις εκλογικές δαπάνες γενικότερα, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο εάν όχι απαγορευτικό, να είναι υποψήφιοι με πιθανότητα να κερδίσουν τις εκλογές, άτομα με χαμηλή αναγνωρισιμότητα τόσο στους μεγάλους, ενοποιημένους «Καλλικράτειους» δήμους, όσο και κυρίως στις 13 περιφέρειες της χώρας και πρωτίστως στην περιφέρεια Αττικής, των 4 εκατομμυρίων κατοίκων! Δίνεται λοιπόν εξ αντικειμένου προβάδισμα, σε πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής και σε εν γένει διάσημους ακόμη και εάν προέρχονται από το life style, έναντι πιθανώς αξιολογότατων υποψηφιοτήτων αλλά χαμηλού προφίλ από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο. Ακόμη και οι νυν δήμαρχοι και νομάρχες, αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στους νέους «Καλλικράτειους» δήμους εάν βρεθούν αντιμέτωποι με … « διάσημους» , γεγονός το οποίο λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους όλα τα κόμματα, πριν προβούν σε ανακοινώσεις στήριξης υποψηφίων.
Στη νέα απόφαση του κ. Ραγκούση, επίσης, καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των διαφημιστικών πινακίδων, οι προδιαγραφές των «περιπτέρων», ενώ απαγορεύεται η χρήση μη οικολογικών υλικών (πλαστικές σημαίες κλπ), η ηχορύπανση, η αφισορύπανση, τα «τρικάκια» στους δρόμους για τα οποία ωστόσο ίσχυαν και στο παρελθόν ανάλογες αποφάσεις. Η επείγουσα απόφαση του υπουργού έχει ως εξής:
Η απόφαση με τίτλο «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών», την οποία υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και τίθεται σε ισχύ από τις 9 Αυγούστου, αναφέρει:

«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Καθορίζουμε τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ή τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 A΄), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002, (ΦΕΚ 146 Α΄) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ως ακολούθως:
1. Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασμών τους συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με πρόσκληση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας αμέσως με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.
2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασμών συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση των δημοτικών και κοινοτικών χώρων στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους.
3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος ή η κοινότητα, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι των συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και διαθέσει από μόνο του τους χώρους αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον όρο «αναλογικά» νοείται, ότι σε συνδυασμούς με μεγάλη εκλογική δύναμη σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, θα διατεθούν περισσότεροι χώροι για την προεκλογική τους προβολή, απ΄ ότι σε συνδυασμούς με μικρή εκλογική δύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενους. Για τους τελευταίους αυτούς (πρωτοεμφανιζόμενους) συνδυασμούς λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυχόν υποστήριξής τους από πολιτικό κόμμα ή πολιτικά κόμματα και η εκλογική δύναμη αυτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Δεν θεωρείται πρωτοεμφανιζόμενος ο συνδυασμός που εμφανίζεται με διαφορετική ονομασία απ΄ αυτήν των προηγούμενων δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, εφόσον ο επικεφαλής αυτών υποψήφιος είναι το ίδιο πρόσωπο.
Με τη φράση «Επί ίσοις όροις», νοείται ότι όλοι οι συνδυασμοί υποψηφίων δικαιούνται κατά την κατανομή των χώρων σε ίση μεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους οι οποίοι είναι προσφορότεροι λόγω θέσεως για την προεκλογική τους προβολή.
4. Η προβολή των συνδυασμών στους χώρους που διατίθενται γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι και οι κοινότητες ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών. Μπορούν όμως να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι για αφισσοκόλληση, ιδιαίτερα από τους δήμους ή τις κοινότητες που δεν έχουν προβεί στην κατασκευή και διάθεση στους συνδυασμούς των υποψηφίων, μόνιμων πλαισίων.
Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ή τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.
5. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 αυτής της απόφασης. Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.
6. Σε περίπτωση που οι δήμοι και οι κοινότητες, έχουν τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά διατίθενται στους συνδυασμούς επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και που την προεκλογική περίοδο διατίθενται στους συνδυασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).
7. Απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανώ ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ η αεροπανώ οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.
8. Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής κυκλοφοριακά προβλήματα.
9. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώματα κ.λ.π.
10. Απαγορεύεται η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
11. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς.
12. Οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κ.λ.π.
13. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα των εκλογών, εκτός αν η ψηφοφορία επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), οπότε αυτά αποσύρονται μέσα σε πέντε (5) επίσης ημέρες μετά την επαναληπτική ψηφοφορία.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι δήμοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέφουν.
14. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 A΄) η προεκλογική περίοδος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου 2010, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού και συνεπώς και των διατάξεων της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού δηλαδή από την 9η Αυγούστου 2010.
Η περίοδος αυτή επεκτείνεται κατά μία εβδομάδα στις περιπτώσεις επανάληψης της ψηφοφορίας την επόμενη των γενικών εκλογών Κυριακή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), αλλά μόνο για τους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που παίρνουν μέρος στην επαναληπτική εκλογή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».»

Πηγή: eklogika.gr

- Advertisement -

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog