Νινο είπε…
Εκεί στους Ταξιάρχες η περιοχή θυμίζει Σεράγιεβο
Πάνω που έφτιαξαν μετά από ένα χρόνο σχεδόν το δρόμο,ξαναχάλασε.Η μπολντόζα του δήμου έχει κλείσει τον χωματόδρομο προς αποφυγή ατυχήματος.
Κώστα,υποψήφιε δήμαρχε αν και είσαι από τους πρώτους που πλήτονται από το έγκλημα που συντελέστηκε[εκτροπή χειμάρου]δεν σε είδα σε κανένα συμβούλιο να το υπερασπίζεσαι το θέμα.Ο
Καλλίρης μόνο το επαναλαμβάνει συνέχεια αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω.Αχ!πόσο φαίνεται πιος νοιάζεται για τον τόπο και πιος νοιάζεται επιδερμικά και αυτό γιατί το έφερε η συγκυρία να
ζητήσει ψήφο για να τον διοικήσει.