Κι όμως… Είναι μικρότερη και από ένα νόμισμα! Δείτε το video.