Στην προκήρυξη των διαγωνισμών για την ανάθεση της κατασκευής των υποδομών ενός έργου ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία της Πελοποννήσου προχωρεί μέσα στις επόμενες ημέρες ο ΔΕΣΦΑ.

Πρόκειται για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας προς την Μεγαλόπολη, καθώς και την προμήθεια των σωλήνων.
Η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς υψηλής πίεσης συνολικού μήκους 159 χλμ. που ξεκινά από τους Αγίους Θεοδώρους του Ν.Κορινθίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τροφοδοσία με το πλέον καθαρό συμβατικό καύσιμο των μεγαλύτερων πόλεων της βορειοανατολικής και κεντρικής Πελοποννήσου, καθώς θα διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης.
Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και αναμένεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων τους επόμενους μήνες.
Η κατασκευή του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2011 και να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2012, προκειμένου να είναι εφικτή η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΗ, στη Μεγαλόπολη, με φυσικό αέριο.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 130 εκατομμύρια ευρώ και έχει αποφασισθεί η ένταξή του στο ΕΣΠΑ.
Η υπόλοιπη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από ίδια και ξένα κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ.
Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση του δικτύου αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχή Πάτρας, περιοχή Καλαμάτας, περιοχή Σπάρτης), με προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε μία εξέλιξη προφανούς αναπτυξιακής σημασίας για την περιοχή.

Πηγή: econews