Το μεγαλύτερο σύγχρονο πρόβλημα που λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και απειλεί πλέον ανοικτά τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας.

Τεράστιο πρόβλημα και για τον τόπο μας με τα ποσοστά του να έχουν εκτοξευθεί και να αγγίζουν πλέον το 20% με ανοδική τάση!
Απειλείται η ομαλή διαβίωση οικογενειών.
Απειλείται η νεολαία μας, που οδηγείται από την απογοήτευση σε παραβατικές συμπεριφορές.
Πρέπει να αναληφθούν δράσεις ουσίας και να μην μένουμε στα ευχολόγια.
Υπάρχει η δυνατότητα η ζοφερή κατάσταση να αντιμετωπιστεί.

Έχουμε την τύχη πέραν από τις ατομικές, οικογενειακές, μικρές επιχειρήσεις του τουρισμού, καθώς επίσης και άλλων κλάδων που
απασχολούν από ένα μέχρι και πάνω από εκατό άτομα, να δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου μας κι άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών οι δύο μεγαλύτερες της Πελοποννήσου.
Δεν είναι δυνατόν στο δήμο η ανεργία να μην κινείται σε σχεδόν μηδενική βάση!
Προτείνεται η στενή, στενότατη συνεργασία του δήμου με τον ΟΑΕΔ και στενή συνεργασία με όλες ανεξαιρέτως τις βιομηχανικές μονάδες, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις.
Θα κινητροδοτηθούν, έτσι ώστε σε κάθε μία νέα πρόσληψη που προχωρούν, αυτή να αφορά δημότη μας.
Πρώτα θα εξαντλείται η ζήτηση μέσα από το δήμο και μετά η επιχείρηση θα μπορεί να απευθύνεται στην ευρύτερη αγορά (εάν επιδιώκει τη συνεργασία και τη στήριξη του δήμου στην ανάπτυξη από κοινού δράσεων και προγραμμάτων).
Στο δήμο μας υπάρχει και η Club Hotel Casino Loutraki, στην οποία ο δήμος Λουτρακίου Περαχώρας είναι μέτοχος, αλλά και ιδιοκτήτης της άδειας.
Το 2006 στους 1.400 εργαζόμενους περισσότεροι από 650 ήταν εντόπιοι (ποσοστό περίπου 46,43%).
Σήμερα στους 1.700 πια εργαζόμενους, μόνον οι 350 είναι εντόπιοι (ποσοστό περίπου 20,59%).
Όλως περιέργως κανένας εντόπιος δεν προάγεται!
Από τους συνδικαλιστές ακούγονται πολλά. Πρέπει να τους ακούσουμε. Τα παιδιά του τόπου πρέπει να νιώθουν ότι δουλεύουν στην επιχείρησή τους. Αλλά, να δουλεύουν πραγματικά.
Όσον αφορά τη μεγάλη βιομηχανία στους Αγ. Θεοδώρους κάνει στο έπακρο το αυτονόητο. Να δίνει προτεραιότητα στις προσλήψεις από το εντόπιο πληθυσμό.
Η ένταξη στον τόπο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης για τον εντόπιο πληθυσμό. Ταυτόχρονα με το καθαρό περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας, θα αποτελέσουν νέα πηγή εσόδων.
Για τους υπάρχοντες ανέργους, ο δήμος σε συνεργασία με τον τοπικό ΟΑΕΔ, επιβάλλεται να αναζητήσει προγράμματα εκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα, έτσι ώστε να τους παράσχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προκειμένου να είναι έτοιμοι με την πρώτη ευκαιρία να ενταχθούν στον τουριστικό κλάδο.